Tur til Blåfargeverket - Den Blå Perle

I uke 21 var alle klassene på VG1 Studiespesialisering ved Eiker videregående på Blaafarveværket. Der deltok elevene på to aktiviteter –et tilbud fra «Den kulturelle skolesekken».

  • Av Liv Bertani-Økland

I uke 21 var alle klassene på VG1 Studiespesialisering ved Eiker videregående på Blaafargeværket. Der deltok elevene på to aktiviteter –et tilbud fra «Den kulturelle skolesekken».

Den ene aktiviteten var en omvisning inne i koboltgruvene, hvor de fikk se og høre om de forskjellige bergartene som ble funnet og brukt i forbindelse med koboltutvinning. De lærte også om hvordan gruvedriften foregikk, både historisk og teknisk.

Den andre aktiviteten var et kjemiforsøk, hvor formålet var å påvise kobolt. Dette var et enkelt forsøk man kunne gjøre på stedet for å sjekke funn. Resultatet ble små, blanke koboltblå perler.


Publisert 30. mai 2016, oppdatert 1. september 2016.