Søk om stipend før 15. november!

15. november er siste sjanse til å søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten 2015.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Søker du om stipend og lån etter 15. november, får du støtte bare for våren 2016. Søknadsfristen for våren er 15. mars 2016.

 

Husk å søke om utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener, eller hvor stor formue de har. Men du må søke for å få det.

 

Søk før 15. november for å få hele utstyrsstipendet. Søker du etter denne fristen, får du bare halve beløpet.

 

Gå til søknaden

 

Har du allerede søkt, og det har skjedd endringer?

Fristen er også 15. november for å melde fra om endringer som gjør at du kan ha rett til mer

penger fra Lånekassen for høsten 2015. Eksempel på slike endringer kan være at

 

  • du har flyttet hjemmefra
  • du har byttet skole (da må du sende ny søknad)
  • du har byttet utdanningsprogram
  • økonomien til foreldrene dine har endret seg

 

Husk at du alltid har plikt til å melde fra om endringer som kan føre til at du har rett til et lavere støttebeløp.

 

Slik melder du fra om endringer


Publisert 10. november 2015, oppdatert 1. september 2016.