Søk om stipend før 15. mars 2016

Søknadsfristen for å søke lån og stipend våren 2016 er 15. mars 2016.

Husk å søke om utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener, eller hvor stor formue de har. Men du må søke for å få det.

Husk at for søknader etter 15. november 2015, får du bare halve beløpet.

Gå til søknaden

Har du allerede søkt, og det har skjedd endringer?

Husk at du alltid har plikt til å melde fra om endringer som kan føre til at du har rett til et lavere støttebeløp.

Slik melder du fra om endringer


Publisert 18. januar 2016, oppdatert 1. september 2016.