Rollespill om fred og konflikter

Gjennom organisasjonen Folk og Forsvar driver Lars Rognan informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Torsdag 10. desember gjestet han politikk og menneskerettigheter-klassen ved Eiker videregående skole.

  • Av Erik Helgerud

Rognan har erfaring fra Forsvaret, og har flere utenlandsopphold bak seg. Da han besøkte Eiker var det først og fremst for å lede elevene i et rollespill om fred og konflikt i en fiktiv verden med mange likhetstrekk med den virkelige verden. Kartet på skjermen på bildet viser den fiktive verdenen, hvor vi blant annet finner supermakter, stormakter, fattige land, rike land, internasjonalt farvann, hav, og en delt øy…

Elevene fikk roller som statsminister, finansminister, utenriksminister og miljøminister i fem fiktive stater. Landenes maktposisjon, velstandsnivå og ressurssituasjon ble presentert for elevene. I spillet måtte elevene ta stilling til de andre statenes utspill og handlinger, i tillegg til uforutsette hendelser og utfordringer som ble presentert underveis.

Elevene ble raskt varme i spillet, og engasjementet var tydelig. Diskusjonene gikk om prioriteringer: miljø eller olje? Konflikt eller samarbeid? Utdanning eller militær opprustning?

Til slutt fikk elevene høre litt om hvilke reelle hendelser som ligger bak begivenhetene de skulle ta stilling til i spillet. Rognan avsluttet besøket med et foredrag om IS og konflikten i Syria.


Publisert 10. desember 2015, oppdatert 1. september 2016.