Inviterer til foreldremøte

Foreldre og foresatte til elever på Vg1 studiespesialisering og yrkesfag og Vg2 interiør- og utstillingsdesign inviteres til foreldremøte tirsdag 8. september.

Elevene har begynt et nytt skoleår på en ny skole og målet med møtet er å gi en førstepresentasjon av skolen og å snakke sammen. Det blir anledning til å hilse på representanter for skolens ledelse, rådgivere og kontaktlærere. Elevene vil på forhånd ha fått det meste av den informasjonen som blir gitt på møtet, men er velkomne til å være med.

Skolen forutsetter at elever og foresatte setter seg inn i den informasjonen som blir gitt muntlig, skriftlig og digitalt gjennom hele skoleåret. Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer.

Skolen vil være åpen fra kl. 17.30. De som ønsker det, kan møtes i kantina der det  vil bli en liten forfriskning og en prat med andre foresatte.

Informasjonsmøtet starter kl. 18.00 i gymnastikksalen der rektor vil ønske velkommen og informere om skolen. Etterpå  samles vi i klasserommene med kontaktlærerne. Her vil det også bli anledning til å avtale personlig samtale med kontaktlærer. Disse samtalene bør legges etter at første vurderingsrunde er gjennomført. Vi beregner å avslutte møtene i klasserommene  ca. kl. 20.00

Vennligst gi tilbakemelding til kontaktlærer hvor mange som kommer.

Klassenes plassering blir som følger:

Studiespesialisering:     
1STA (A206), 1STB (B226), 1STC (A204) og 1STD (A207)

Yrkesfag:  
1DHA (E286), 1SSA (E282) og  2IUA (E189)


Vel møtt!


Olav Flaten       Ingrid Aaen
Studieleder       Rektor


Publisert 4. september 2015, oppdatert 1. september 2016.