INVITASJON TIL FORELDREMØTE TORSDAG 4. FEBRUAR

Til elever og foresatte på Vg1 ved Eiker videregående skole

TID: kl.18.00 – ca.20.00

STED: gymnastikksalen på Eiker videregående skole

 

Rektor ønsker velkommen.

Deretter blir det et foredrag av Even Rognan:

Mestring av hverdagen i ungdomstida – foresatte som omsorgsgivere.

Han er psykolog og arbeider ved Distriktspsykiatrisk senter i Drammen. Foredraget er beregnet på elev og foresatte sammen og vi håper det gir gode innspill til felles samtaler.

Fagorientering:

Klokken 19.00 blir det så en orientering om valg av programfag til Vg2 for studiespesialiserende studieretning i gymnastikksalen. Etter orienteringen blir det anledning til personlig kontakt med kontaktlærer/rådgiver.

Samtidig vil det bli gitt orientering for våre yrkesfaglige studieretninger om valg av programområde for neste skoleår på rom E286.

Vi minner også om skolens hjemmeside der det ligger en beskrivelse av de enkelte programfag.

Yrkesmesse:

Vi minner om yrkes- og utdanningsmessen som forgår på Eiker videregående skole tirsdag 26.januar kl.18-21. I forbindelse med denne deles det ut eget informasjonsskriv.

Vi ønsker alle velkommen og håper på et godt frammøte av elever og foresatte.

 

Ingrid Aaen

rektor


Publisert 13. januar 2016, oppdatert 1. september 2016.