- Viktig med synliggjøring

I dag ble det invitert til helsedag på Eiker videregående skole. Sju organisasjoner med tilknytning til helse sto på stand i kantina.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Per Jørund Grøthe

- Vi jobber med litt vanskelige temaer. Derfor kan det ta litt tid før de unge tar kontakt med oss. Men når vi er med på en slik dag, får de i hvert fall greie på at vi eksisterer, sa Mona Larsen fra Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS).

Flere av organisasjonene som var til stede hadde inntrykk av at det kan være krevende å ta kontakt.

- Det er ikke så enkelt for å ta opp saker i forhold til overgrep. En viktig jobb for oss er å høre på de unge og å gi råd, sa Frøydis Woldstad fra Buskerudregionens Incestsenter (BRiS).

BRiS ble opprettet i 2006 og er et kompetanse- og støttesenter mot seksuelle overgrep.

Amathea, veiledningstjenesten for gravide, var også på plass på Eiker videregående skole.

- Her har det gått mye i utdeling av sjokolade og kondomer, fortalte Kristin Koldsland og Vivi Skreppedal, som også satte pris på å få synliggjort arbeidet de driver med.  

Amatheas representanter fortalte også at statistikk viser at antallet uønskede graviditeter blant unge har gått ned her til lands. Dette skyldes blant annet at helsesøstrene har gjort og gjør en god jobb når det gjelder veiledning om prevensjon. Derimot ser det ut til at det nå er flere som får kjønnssykdommer. 

En annen  organisasjon som elevene ved Eiker videregående skole fikk mulighet til å møte denne dagen, var Mental Helses ungdomsavdeling for øvre Buskerud. De var på plass med Micael Torgersen og Simen Hegnes Fossesholm.

- Vi setter pris på å få komme hit. På denne måten får vi vist fram hva vi driver med, sa de, som arbeider med blant annet å skape treffsteder for alle. Det er også viktig med åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Målgruppa for organisasjonen er personer i alderen 14 til rundt 30 år.   

Noah Skullestad og Anette Johnsen representerte Skeiv Ungdoms nystartede lokallag i Buskerud, og de synes det var hyggelig å bli invitert. Skeiv ungdom ønsker blant annet å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for skeiv ungdom.  Samtidig er dette en organisasjon som ønsker å skape sosiale tilbud for unge i målgruppa over hele landet.

Følgende organisasjoner deltok under helsedagen: Amathea, Bris, Skeiv ungdom, Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS), HFU (Helsestasjon for ungdom) og Mental helse.


Publisert 15. april 2016, oppdatert 1. september 2016.