Ungdomskonferansen Respekt

Flere elever ved Eiker videregående skole var til stede ved den mye omtalte Ungdomskonferansen Respekt den 15. september.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Respekt konferansen gikk av stabelen den 15. september på Sentrum Scene i Drammen. Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud var ansvarlige for dagen. Konferansen var hovedarrangementet i anledning 250-årsfeiringen av Buskerud fylke. Grunnen til at ungdommen ble satt i fokus på feiringen til Buskerud fylke er fordi ungdommen er Buskeruds viktigste ressurs for fremtiden. Åtte elever fra Eiker videregående fikk anledning til å være med på denne markeringen. Arrangementet har vakt stor interesse nasjonalt pga. kronprinsparets nærvær under konferansen. Konferansen ble omtalt på nasjonalt plan da han snakket om sin søster Martha Louise som for øvrig har mottatt en hel del medieomtale sist uke pga en uttalelse i Stavanger Aftonblad da hun hevdet hun kunne snakke med de døde.

De som var tilstedet fikk høre på spennende foredrag, blant annet fra Kunnskapsminister Kristin Halvorsen som snakket om regjeringens nye giv mot frafall i den videregående skolen. Håvard Lilleheie var markeringens konferansier. Igjennom hele dagen var det fire engasjerte ungdommer i det såkalte ”sofapanelet”. Deres oppgave var å sette fart på diskusjonene underveis og stille foredragsholderne til pers. Det var flere kulturinnslag i løpet av dagen, deriblant, et lokalt band, hallingdans og sang.

Elever ved Eiker videregående skole


Publisert 8. april 2013, oppdatert 8. april 2013.