Vaktmester

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vaktmesteren på Eiker videregående skole har ansvar for:

  • ventilasjon og varme
  • låsesystemer
  • brannanlegg
  • vedlikehold av utearealer
  • vedlikehold av bygningsmasse
  • varehåndtering

Drift og vaktmestertjenester omfatter også:

  • utdeling av nøkkelkort
  • oppbevaring av hittegods

Med vennlig hilsen

Ronny Steen, arbeidsleder, mob. 91 53 99 41


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 1. september 2016.