Skolens ledelse

Rektor Jan Helge Russnes er skolens pedagogiske og administrative leder og har ansvaret for skolens daglige drift.

Hanne Kristiansen tilrettelegger og koordinerer det faglig-pedagogiske arbeidet, og er sentral i gjennomføringen av eksamen. 

Mette Mihle Loe leder arbeidet med og koordinerer en rekke praktiske saker, herunder koordinering av ekskursjoner og studiereiser.

Geir Opdahl har økonomistyring over skolens budsjett, er ansvarlig for administrative rutiner ved skolen og er leder for alt driftspersonale.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 25. juni 2020.