Rådgivertjenesten

Lurer du på hva du vil bli? Tenker du på fremtiden? Utdanning og yrke? Har du et konkret problem på skolen eller hjemme? Eller trenger du bare noen å snakke med?

Da kan rådgiverne, helsesøster eller psykiatriske sykepleiere være gode personer å samtale med.
Vi har taushetsplikt.

Vi kan hjelpe deg med:
Yrkesorientering og personlig veiledning i forbindelse med fagopplæring/skolegang/studier og yrker
Valg av utdanningsprogram og programfag
Informasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler
Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet
Søknader til fagopplæring, skolegang, studier
Tilrettelegging om skoledagene føles tunge
Personlig veiledning når du har personlige og/eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din
Vi organiserer besøk fra utdanningsinstitusjoner og andre

Vi er også:
Bindeledd til Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Lånekassen og andre ungdomsrelaterte hjelpeinstanser
Voksenpersoner som lytter til det du har å si
Dersom du har problemer som kan gå ut over skolearbeidet ditt, er det viktig at du snakker med kontaktlærer og/eller rådgiverne om dette. På den måten får vi bedre muligheter til å hjelpe deg.
Vi er her for deg! Ta kontakt!

For avtale, ta kontakt via It’s Learning eller kom innom en av oss.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 24. april 2013.