Bokskap

Skolen har låsbare skap til oppbevaring av bøker i korridorene og noen av klasserommene. Elevene må selv holde lås (fås kjøpt hos vaktmester for kr 50).

NB! La aldri bøker ligge i ulåste skap! Tyveri forekommer. Ta derfor med hengelås første skoledag.

Skolen tar ikke ansvar for det som oppbevares i skapene. Legg derfor aldri verdisaker der.

Alle skap tømmes ved skoleårets slutt!


Publisert 29. april 2013, oppdatert 27. september 2018.