Parkering

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tilgjengelige parkeringsplasser

Skolen kan tilby et begrenset antall oppmerkede parkeringsplasser, men oppfordrer til bruk av kollektiv transport når det er tilrettelagt for dette. En del av parkeringsplassen er reservert for kjøretøy med godkjent parkeringsoblat. Det finnes også reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede.

Moped/MC

Moped/MC har egen oppstillingsplass langs C-fløyen (inne i skolegården). Merk at moped/MC i henhold til skilting må trilles (ikke kjøres) inn til oppstillingsplassen i skolegården.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 27. september 2018.