Parkering

Tilgjengelige parkeringsplasser

Skolen kan tilby et begrenset antall oppmerkede parkeringsplasser, men oppfordrer til bruk av kollektiv transport når det er tilrettelagt for dette. Det finnes reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede.

Moped/MC

Moped/MC har egen oppstillingsplass langs C-fløyen (inne i skolegården). Merk at moped/MC i henhold til skilting må trilles (ikke kjøres) inn til oppstillingsplassen i skolegården.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 6. mai 2019.