Branninstruks

Den enkeltes ansvar for forebyggende tiltak:

Hver enkelt ansatt og elev har ansvar for å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Dette inkluderer:

 • å kun benytte elektrisk utstyr og annet brannfarlig materiale i samsvar med lover og forskrifter, stoffkart, produsentens brukermanual og allmenn fornuft
 • å håndtere brannfarlig avfall på egnet måte
 • å til enhver tid holde rømningsveier frie

Den som oppdager brann skal:

 1. Varsle de som befinner seg i bygningen ved å utløse nærmeste brannmelder. Det kan i tillegg ropes ”brann”!
 2. Møte på samlingsplassen (håndballbanen).

Ved utløst brannalarm:

 • Ved alarm i timene:
  • Lærere som er med klasser/grupper peker ut en elev som leder evakueringen til samlingsplass. Evakuering skal foregå kontrollert og effektivt. Anbefalt rømningsvei er skiltet på hvert rom og skal brukes - med mindre den er blokkert.
  • Lærer forlater rommet sist, og påser at vinduer og dører er lukket. Læreren melder av til skolens ledelse at gruppen er ute.
  • Elevene stiller seg opp klassevis på samlingsplassen (håndballbanen), hvor kontaktlærer tar opprop.
 • Ved alarm i midttimer/fritimer evakuerer elever til samleplassen og oppsøker sin kontaktlærer for opprop. Klassevis oppstilling som ovenfor.
 • Alle ansatte og gjester evakuerer til samleplass (kantineleder og bibliotekar har også ansvar for å tømme lokalene for folk) og melder av til skolens ledelse.

Nøkkelpersonell sitt ansvar:

 • Rektor: Har øverste ansvar, og ser til at branninstruks følges. Kontakt med media.
 • Brannvernleder/vaktmester: Kontrollerer branntavla, og undersøker alarmårsaken. Kontakter brannvesenet og leder ev. slukkeforsøk.
 • Studieled./ Går sjekkrunde i alle rom A-fløy
 • Kontorleder/IT-ansvarlig: Går sjekkrunde alle rom B- og C-fløy
 • Undervisningsled.: /Pedagogisk led.: Går sjekkrunde D- og E-fløy
 • Ass. rektor./kontor: Avmelding ute

Merk:

Bygget skal klareres for bruk etter brannalarm av rektor, ass. rektor. eller brannvernleder/vaktmester, før noen går tilbake til bygget.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 29. april 2013.