Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune, og sist endret i juni 2015.

Ordensreglementet regulerer dine rettigheter og plikter. I skolen lærer vi i fellesskap, og da må vi ha gode spilleregler slik at læringsmiljøet blir godt og trygt, alle arbeider så godt de kan, og oppnår gode resultater. Det aller viktigste er å møte frem og være til stede i undervisningstiden, gjøre ditt beste, og ta hensyn til andre.

 

 

Ordensreglementet leser du her

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.