Lærebøker

Gratis læremidler i videregående skole er et nasjonalt tiltak som er lovfestet i opplæringsloven. Ordningen med bærbar elev-PC er en vedtatt fylkeskommunal ordning som ikke er lovpålagt.

Opplæringsloven med forskrift regulerer muligheten for å legge opp undervisning med bærbar PC for elevene. Bærbar PC er ikke et gratis læremiddel.

Gratis læremidler

Alle elever i videregående skoler er omfattet av ordningen med gratis læremidler. Ordningen omfatter også voksne elever med lovfestet rett til videregående opplæring. Lærlinger er ikke omfattet av ordningen.

I tillegg kan elever som omfattes av ordningen med gratis læremidler, søke om å få et ikke-behovsprøvet stipend til utstyr som kalkulator, verktøy, arbeidsklær o.l. Ordningen administreres av Lånekassen, og de årlige beløpene varierer fra utdanningstilbud til utdanningstilbud. Søknad på nett: www.lanekassen.no - under stipend og lån – vanlig videregående opplæring – utstyrsstipend. Voksne omfattes ikke i ordningen med utstyrsstipend.

Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde eventuell kalkulator og papir- og skrivemateriell selv.

Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Bøkene er strekkodet og elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen.

Bøkene er skolens eiendom, og skal behandles pent og leveres tilbake i god stand og til avtalt tid. Elevene vil ved skoleårets slutt bli fakturert for ikke innleverte eller ødelagte bøker.

Elevene skal sette på bokbind og skrive navn i bøkene så snart lån er registrert!

Dersom eleven er under 18 år er det foresatte som er formelt ansvarlig for at bøkene blir levert tilbake i god stand. Elever som slutter ved skolen i løpet av året må levere alle bøker når de slutter.


Publisert 29. april 2013, oppdatert 27. september 2018.