Kopiering og utskrifter

Du kan som elev skrive ut på en fargekopimaskin, som også virker som skanner og printer. Utskrifter kommer først når du logger på kopimaskinen, på samme måte som du åpner for kopiering ved å logge på. Utskrifter som er sendt til kopimaskinen men ikke skrevet ut, slettes i løpet av natta. Kopimaskinen er plassert rett utenfor vaktmesterkontoret i 1. etg.

Elevene får en kvote som i utgangspunktet skal være tilstrekkelig for det arbeidet man er pålagt å utarbeide på skolen i løpet av skoleåret. Det koster mer å skrive ut eller kopiere i farger, enn i svart/hvitt.

Ark A4 svart/hvit 1,-
Ark A4 farge 2,50,-


Kopier og utskrifter ut over dette volumet må den enkelte elev selv dekke. For påfyll av konto: Betales i kantina, og fylles deretter på av IKT. Husk å ta med kvittering! Du kan sjekke saldoen på kontoen ved å klikke på "saldo" ovenfor. Vi gjør oppmerksom på at penger som står inne på kopi og utskrift kontoen ikke vil bli refundert. Dere oppfordres derfor til å ikke fylle på mer enn dere kommer til å benytte før skoleslutt.


Publisert 29. april 2013, oppdatert 28. januar 2019.