Læringsstøttende prøver

I løpet av uke 34-36 skal det gjennomføres sentralt gitte læringsstøttende prøver i lesing, regning og engelsk på Vg1. Formålet med prøvene er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag. De læringsstøttende prøvene er en del av underveisvurderingen. For mer informasjon, se https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/laringsstottande-prover/


Publisert 12. august 2013, oppdatert 27. september 2018.