PPOT

Ved PPOT kan du som elev (eller dine foresatte) henvende seg for å få hjelp med personlige eller faglige vansker, eller andre problemer. Eksempler på dette kan være fagvansker (f.eks. lese-skrivevansker), ­mis­trivsel på skolen eller hjemme, vansker med familie eller venner. Etter at du har presentert problemet ditt, blir det lagt en plan for hvordan problemet skal løses. Er det ønskelig, samarbeider PPOT med rådgivningstjenesten ved skolen, helse­tjenesten eller andre.

PPOT kan kontaktes direkte i kontortiden eller gjennom skolen ved rådgiver, klassestyrer eller faglærer.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 31. august 2016.