Ryddeansvar

Miljøvennlig framferd

Vi har alle et ansvar for å bidra til å ivareta miljøet i bred forstand. Å være miljøvennlig handler ikke bare om å være engasjert i miljøspørsmål nasjonalt eller globalt, det handler også om å ta grep og ansvar i de nære tingene.

Eiker videregående skole legger derfor stor vekt på at både elever og ansatte skal ta et medansvar for å holde skolen ryddig og pen, hindre forsøpling og hjelpe til med kildesortering. Vi oppforder også til størst mulig bruk av kollektiv transport.

Ryddetjeneste

Miljøvennlig framferd for å sikre at omgivelsene våre er slik vi ønsker det, hjelper de forskjellige klassene etter tur med ryddetjeneste. Ryddetjenesten varer i omtrent 2 uker og består av:

  1. Hjelpe kantinepersonalet med rydding av kantina og plassene utenfor kantina etter spisefri, fra senest kl. 1130.
  2. Rydding, feiing og søppelopprydning i skolegården, grøntområdet og parkeringsplassen tre ganger i uka (mandag, onsdag og fredag).

    Kontaktlærer og tillitsvalgte organiserer ryddetjenesten innad i klassen.

    Last ned Ryddeansvar hjelpeskjema til fordeling av ansvar
    Dersom ryddetjenesten ikke utføres slik den skal, blir klassen bli en ekstra uke.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 27. september 2018.