Læringsmiljø

I skolens pedagogiske plattform synliggjøres ønsket om å gi elevene en best mulig læringssituasjon. Skolen vil aktivt legge til rette for et godt læringsmiljø.
For å oppnå dette, stilles det også krav til hver enkelt elev om følgende:

  • at du gir skolen en sentral plass i hverdagen, og er tilstede i undervisningen
  • at du yter den nødvendige innsats for å nå målene i læreplanen
  • samt at du arbeider aktivt for at alle i klassen skal ha et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø

Publisert 7. februar 2013, oppdatert 3. mai 2013.