Elevmedvirkning

Det er viktig for skolen at elevene er med å bidrar ikke bare i timene, men også engasjerer seg i skolen som helhet.

Tillitsvalgte, elevråd og elevrådsstyre:
For å få reell innflytelse er det viktig at klassene velger tillitsvalgte som kan være med å bringe fram elevenes syn og forslag i ulike saker. De tillitsvalgte utgjør også elevrådet som har en viktig funksjon i skolen. Elevrådet har mandat til å ta opp en rekke saker som angår elevene. De tillitsvalgte velger også et eget elevrådsstyre, som arbeider aktivt med aktuelle saker. Elevrådsstyret har jevnlige møter med skolens ledelse, og en egen kontaktperson i ledergruppa.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 27. september 2018.