Elev-PC-ordning

For å utvikle digitale ferdigheter er bærbar pc er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 13. september 2012, oppdatert 5. august 2017.