Eksamen

Informasjon om eksamen og klagerett finnes på It's Learning.

Ved å gå inn på mappen "Eksamen" vil du finne all relevant informasjon. Du vil også finne lenke til Buskerud fylkeskommune sine retningslinjer og klageskjema.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 27. september 2018.