Elever og foresatte

Elevportalen er til først og fremst for deg som er elev på skolen, men her vil også skolesøkere og elever som skal begynne til høsten finne mye aktuell informasjon.

Elevguiden finner du i menyen til venstre. Her finner du det meste av informasjon fra skolen til deg. Det er forventet at elever kjenner til og bruker elevguiden etter behov.


Kjære foreldre og foresatte!

Videregående utdanning innebærer at det er mye nytt å sette seg inn i både for elever og foreldre/foresatte. Eiker videregående skole ønsker å legge tilrette for at foreldre og foresatte får tilstrekkelig og god informasjon om skolen og framgangen til den enkelte ungdom. På disse sidene har vi derfor samlet noe informasjon som vi antar vil være mest sentral for deg som forelder å vite om, og på denne forsiden legges det ut informasjon spesielt til foreldre.


Skal din ungdom starte på VG1 til høsten?
Eiker vgs inviterer elever til oppstartssamtale ved skolestart om høsten. Senere inviterer vi også i løpet av høsten til felles foreldremøte for VG1, hvor du som forelder vil få anledning til å bli ennå bedre kjent både med skolen som sådan og de lærerne som elevene møter.
Du kan også få vite mer om skolen ved å klikke deg inn på "Om skolen".

Ang. stipend/lån: Stipend/lån kan søkes i lånekassen. Søknader kan sendes på nettet, fra vigo.no eller "Dine sider" på lanekassen.no. Mer informasjon om stipend/lån finner du her.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 6. januar 2020.