Bilde av Inger Bonden

Faglærer og assistent

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Lærer og assistent
Telefon
E-post
Inger....@bfk.no